ZWZ - Zasada Wzajemnej Zgodności

CROSS - COMPLIANCE

  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.

Dostaniesz dopłaty, gdy spełnisz unijne żądania

Rolnicy, którzy na tym samym polu uprawiają to samo zboże dłużej niż przez trzy lata, dostaną mniejsze dopłaty.

Ale powodów do obaw na razie nie ma: ten trzyletni okres liczy się od 2008 roku.

Dotychczasowe dopłaty bezpośrednie dla rolników zastąpi wkrótce unijna Płatność Jednolita (SPS). Jej otrzymanie nie będzie już związane z prowadzeniem określonej produkcji, lecz uzależnione od spełnienia przez rolników określonych wymagań.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego.

Projekt nowelizacji dotyczy utworzenia systemu kontroli przestrzegania tzw. wymogów wzajemnej zgodności w rolnictwie. Chodzi o wymogi, które powinni spełniać rolnicy korzystający z płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub z pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW).

Nowe przepisy dla rolników korzystających z dopłat

2008-10-28
Utworzenie systemu kontroli przestrzegania zasad ochrony środowiska i dobrej kondycji zwierząt - zakłada projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego, który przyjął rząd.

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Szkolenia Cross-compliance

SZKOLENIE: KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA ZE SZKOLENIA Z ZAKRESU CROSS COMPLIANCE. SZKOLENIE JEST TO NIEZBĘDNE DO ZDOBYCIA AKREDYTACJI DORADCY ROLNEGO WYDAWANEJ PRZEZ MINISTERSTWO ROLNICTWA DLA DZIAŁANIA "KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH"

Termin szkolenia: 22-26 września 2008r. w Poznaniu.

Cross-compliance

31.03.2008.
Jeszcze przed rokiem trudno było spotkać rolnika, który umiałby powiedzieć, co to jest cross compliance. Dziś na Dolnym Śląsku coraz trudniej znaleźć gospodarza, który by nie wiedział co znaczy ten angielski termin.
Wiele dużych dolnośląskich gospodarstw hodowlanych w przeszłości sporo inwestowało. Dlatego od miesięcy mają certyfikaty świadczące o spełnianiu wszelkich standardów unijnych.

Cross compliance

Blisko 30 tysięcy gospodarstw na Opolszczyźnie może skorzystać z bezpłatnego doradztwa mającego na celu dostosowanie gospodarstw do unijnych wymogów czyli wprowadzenia zasady cross compliance. Od tego unia uzależni wypłatę pieniedzy w ramach dopłat obszarowych dla rolników. Nasze gospodarstwa mają czas do 2011 r. aby spełniać wszystkie unijne wymogi. Ale już od przyszłego roku będą kontrolowane.

Szkolenia

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje dla zainteresowanych osób kursy z zakresu:" Minimalne wymagania wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym” Ukończenie kursu będzie jednym z warunków wymaganych od osób/podmiotów doradczych planujących świadczenie usług doradczych dofinansowywanych z działania ” Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” w ramach PROW 2007-2013.

Zasada wzajemnej zgodności

Zasada wzajemnej zgodności (cross-compliance), czyli wymogi, które powinni spełniać beneficjenci płatności bezpośrednich
26 czerwca 2003 roku ministrowie rolnictwa krajów Unii Europejskiej uzgodnili reformę Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Zasadniczym elementem
nowej WPR, wdrażanej od 2005 roku, jest oddzielenie płatności bezpośrednich od struktury i wielkości produkcji rolnej. Oznacza to zastąpienie większości dotychczasowych płatności bezpośrednich, specyficznych
dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej, systemem jednolitej

Dobro zwierząt

Intensywne systemy chowu zwierząt spowodowały wystąpienie nowych poważnych problemów. Duże zagęszczenie zwierząt, ograniczenie ruchu, bezściołowe lub bateryjne utrzymanie prowadzą do zaburzeń zdrowotnych powodujących obniżenie wyników produkcyjnych, ale także zagrożeń dla środowiska. Prawo unijne stara się temu przeciwdziałać.

Cel, opis, wymogi, uwarunkowania

Instrument cross-compliance (ZWZ) ma przyczyniać się do ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa żywności, zdrowotności zwierząt i roślin oraz dobrostanu.
Ma w ten sposób służyć legitymizowaniu płatności dla rolników warunkując je spełnianiem oczekiwań społeczeństwa Unii Europejskiej co do, ogólnie mówiąc, warunków w jakich produkowana jest europejska żywność.
W przypadku nie przestrzegania wymagań, płatności bezpośrednie są redukowane, proporcjonalnie do powodowanych zagrożeń.

Co oznacza Cross-Compilance?

Wytworzenie powiązania pomiędzy: