ZWZ - Zasada Wzajemnej Zgodności

CROSS - COMPLIANCE

Szkolenia

  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje dla zainteresowanych osób kursy z zakresu:" Minimalne wymagania wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym” Ukończenie kursu będzie jednym z warunków wymaganych od osób/podmiotów doradczych planujących świadczenie usług doradczych dofinansowywanych z działania ” Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” w ramach PROW 2007-2013.

Uczestnicy kursów chcący otrzymać zaświadczenie uprawniające do świadczenia w.w. usług doradczych muszą posiadać:

- wykształcenie rolnicze lub pokrewne na poziomie wyższym

- staż pracy w doradztwie rolniczym – minimum 1 rok.

 

 

Miejsca i terminy kursów

 

Miejsce

Termin

Adres do zgłoszenia udziału

(Tu  należy wysłać formularz zgłoszenia)

CDR w Brwinowie

Osoba do kontaktu

Renata Kacperska

Małgorzata Pucek

25-29.03.08

 

21-25.04.08

05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99

tel. (0-22) 729 66 34 do 38

fax. (0-22) 729 72 91

e-mail: sekretariat@cdr.gov.pl

CDR Oddział w Krakowie Osoba do kontaktu

Joachim Kempka

 

2-6 06.08

 

23-27.06.08

31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1

tel (0-12) 424-05-00, 424-05-10

fax (0-12) 424-05-05

e-mail: krakow@cdr.gov.pl

CDR Oddział w Poznaniu Osoba do kontaktu

Danuta Chmurak

31.03-04.04.08

 

61-659 Poznań, ul. Winogrady 63

tel. (0-61) 823 2081wew.137 lub 133

fax (0-61) 820 1971

e-mail:poznan@cdr.gov.pl

CDR Oddział w Radomiu Osoba do kontaktu

Anna Karwat

25-29.03.08

oraz weekendowe:
16-18 .05.08

( I zjazd)
31.05-01.06.08

( II zjazd)

26-600 Radom ul. Chorzowska 16/18

tel. (0-48) 365 69 00

fax. (0-48) 365 49 70

e-mail: radom@cdr.gov.pl

 

 Tematyka zajęć

 

1

Wprowadzenie w zagadnienia wzajemnej zgodności

Współpraca doradcy z rolnikami w dostosowywaniu gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności

2

Ochrona środowiska 

Dobra kultura rolna z elementami ochrony środowiska

3

Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin oraz rejestracja i identyfikacja zwierząt 

4

Dobrostan zwierząt 

5

Zajęcia praktyczne w gospodarstwie

Dostosowanie struktury produkcji do wymogów wzajemnej zgodności - skutki produkcyjne i ekonomiczne

6

Test sprawdzający

źródło: www.agroportal.agro.pl 15.02.2008