ZWZ - Zasada Wzajemnej Zgodności

CROSS - COMPLIANCE

Nowe przepisy dla rolników korzystających z dopłat

  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.

2008-10-28
Utworzenie systemu kontroli przestrzegania zasad ochrony środowiska i dobrej kondycji zwierząt - zakłada projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego, który przyjął rząd.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie, chodzi o wymogi, które powinni spełniać rolnicy korzystający z płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub z pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW). Sprawa dotyczy ochrony środowiska, dobrej kondycji fizycznej i psychicznej zwierząt (tzw. dobrostanu zwierząt) i zdrowia ludzi.

Wymogi te będą wprowadzane stopniowo. Od 2009 r. w Polsce zaczną obowiązywać wymogi dotyczące ochrony środowiska oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt. Natomiast te dotyczące zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt będą wprowadzane od 2011 r. Polska wnioskuje, by wymóg dobrostanu zwierząt zaczął obowiązywać dopiero w 2013 roku.

Zgodnie z projektem nowelizacji, rolnicy, którzy nie dostosują się do wymogów, będą otrzymywali mniejsze płatności. Wielkość ich zmniejszenia będzie zależała od tego, czy niedostosowanie gospodarowania do unijnych przepisów wynika z zaniedbania rolnika (nieumyślność), czy z jego winy (działanie celowe).

Przy ustalaniu zmniejszenia płatności pod uwagę będą brane takie elementy, jak powtarzalność, zasięg, dotkliwość oraz trwałość naruszenia norm.

Kontrolę wymogów wzajemnej zgodności przeprowadzać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Inspekcja Weterynaryjna. Kontroli podlegać będzie ok. 1 proc. rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie, tj. ok. 15 tys. gospodarstw.

Zgodnie z projektem nowelizacji, prezes ARiMR będzie ustalał kryteria oceny rolników i liczbę gospodarstw podlegających kontroli. Minister rolnictwa ogłosi wykaz wymogów związanych z zasadami dobrej kultury zgodnej z ochroną środowiska.

Kontrole weterynaryjne będą wykonywane przez powiatowego lekarza weterynarii. Będzie on mógł je przeprowadzić nawet pod nieobecność rolnika.