ZWZ - Zasada Wzajemnej Zgodności

CROSS - COMPLIANCE

Dostaniesz dopłaty, gdy spełnisz unijne żądania

  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.

Rolnicy, którzy na tym samym polu uprawiają to samo zboże dłużej niż przez trzy lata, dostaną mniejsze dopłaty.

Ale powodów do obaw na razie nie ma: ten trzyletni okres liczy się od 2008 roku.

Dotychczasowe dopłaty bezpośrednie dla rolników zastąpi wkrótce unijna Płatność Jednolita (SPS). Jej otrzymanie nie będzie już związane z prowadzeniem określonej produkcji, lecz uzależnione od spełnienia przez rolników określonych wymagań.

Już obowiązuje wymóg utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, zgodnej z ochroną środowiska. Razem z przestrzeganiem podstawowych zasad z zakresu zarządzania składa się on na jeden mechanizm noszący wspólną nazwę Zasady Wzajemnej Zgodności (ang. cross-compliance).

Oznacza ona powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności ze spełnianiem przez rolników określonych wymogów. W Polsce i innych nowych państwach członkowskich wymogi Wzajemnej Zgodności są wdrażane stopniowo.

Ograniczone było dotychczas także egzekwowanie zasad wspólnej polityki rolnej.
W przypadku uprawy pszenicy, żyta, owsa i jęczmienia wymóg utrzymania gruntów w dobrej kulturze oznacza, że jeden gatunek zboża nie może być uprawiany na tej samej powierzchni dłużej niż przez trzy kolejne lata.

W czwartym roku zostaną na rolnika nałożone sankcje: dostanie 3 proc. należnej dopłaty mniej. Ale powodu do obaw jeszcze nie ma. Datą graniczną jest właśnie rok 2008 i to dopiero od niego liczy się wspomniany trzyletni okres.

W 2009 r. zaczną obowiązywać wymogi z tzw. obszaru A, tj. dotyczące identyfikacji zwierząt i ochrony środowiska (ochrona dzikiej flory i fauny, w tym dzikich ptaków, ochrona wód podziemnych przed skażeniami, stosowanie osadów ściekowych itp.).

Kolejne unijne wymagania wprowadzane będą w praktyce w latach 2011 i 2013.
O tegoroczne dopłaty ubiega się ponad 1,42 mln rolników. Pracownicy biur powiatowych Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa właśnie zakończyli porównywanie informacji dotyczących powierzchni podanych we wnioskach z danymi znajdującymi się w bazach agencji.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rolnicy są wzywani do złożenia wyjaśnień.

W połowie listopada ARiMR planuje rozpoczęcie wydawania decyzji. Wypłata pieniędzy rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do końca czerwca przyszłego roku. W pierwszej kolejności pieniądze przelane zostaną na konta rolników z powiatów dotkniętych tegoroczną suszą.