ZWZ - Zasada Wzajemnej Zgodności

CROSS - COMPLIANCE

  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.
  • : Function ereg() is deprecated in /home2/all4upl1/public_html/zwz/includes/file.inc on line 649.

Gdzie szukać informacji?

Centrum Informacji Europejskiej
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. (0-22) 455 54 54
fax (0-22) 455 54 53
cie@mail.ukie.gov.pl
www.cie.gov.pl
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
FAPA
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. (0-22) 623 15 15, 623 16 55
fax (0-22) 628 93 87
fapa@fapa.com.pl
www.fapa.com.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Płatności Bezpośrednich
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
www.minrol.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
info@arimr.gov.pl
www.arimr.gov.pl

Dyrektywy i rozporządzenia

Tabela : dyrektywy i rozporządzenia dotyczące zasady wzajemnej zgodności:

Obowiązujące od 01.01.2005 r.

Środowisko naturalne
1. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. WE nr L 103, z 25.04.1979 r., str. 1) z nowelizacjami ----- (art. 3, art. 4 ust. 1, 2, 4, art. 5, 7 i 8 )
2. Dyrektywa Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (Dz.U. WE nr L 20, z 26.01.1980 r., str. 43) ----- (art. 4 i 5 )